3. 2. 2015

Twitter Bootstrap Feedback Button

Follow code add orange Feedback button similar to the UserEcho button allow users send you feedback from any page. It’s based on Twitter Boostrap modal window.

 • Transparent SVG Feedback text
 • Pure CSS animation and positioning
 • jQuery for Ajax form submit

Download source code here http://jsfiddle.net/gogmfazc/

23. 11. 2014

Omezíme nadvládu Google aneb rozděl a panuj v praxi

Nejprve trocha ironie

Nešlo by to regulovat daní podobně jako nezdravé potraviny? Výborný nápad pane předsedo!

Ale nejdřív je rozdělíme, znepříjemníme jim tak komunikaci v rámci firmy. Osladíme jim to jejich podnikání! Budou se hezky dlouho léčit!

Potrestáme je za to, že jsou úspěšní! Ale jistě! Potrestáme je tak za to, že v Evropě nemáme technologické hvězdy jako Facebook, Twitter nebo Google.

Potrestáme je za vlastní neschopnost... Jé, to tam ale nepiš, napiš tam ochranu spotřebitele.

Ty jejich dlouhé podmínky použití stejně nikdo nečte, takže to nebude podezdřelé. Hlavně tam nepiš Google! Napiš tam velké americké společnosti, ty tady v evropě nenávidí všichni….

A ty jejich inteligentní auta jim taky nepovolíme. Ochrana spotřebitele přece! Navíc by to možná položilo některé výrobce v evropě.

Tak to bychom měli, teď jen sehnat podporu a prohlasujeme to rovnou jako nařízení! A nebude někomu vadit, že to je otevřený útok na soukromý subjekt? Že do toho vlastně nemáme co kecat? Kdež, musíme to šikovně zaobalit a ono to projde s nějakým jiným zákonem, nejlépe o bezpečnosti obyvatel EU.

A co takhle…

Stačilo by troch sebereflexe a došli by možná k tomu, že proti čemu bojují se zároveň snaží sami vehementně prosadit v rámci celé unie větší integrace, nadvláda jednoho gigantu, kolosální integrace všeho, megalomanství, vnucování svých služeb uživateli nemožnost volby/alternativy, neférová soutěž.

Alternativy existují, stačí se koukat kolem sebe Seznam, Bing, DuckDuck nebo Yahoo atd. nechte volbu už konečně na spotřebiteli.

V reakci na článek: Omezme nadvládu Googlu, rozdělme ho na více částí, navrhuje Evropský parlament

18. 10. 2014

How to switch Homebrew formulas to older version

Sometimes you just won’t be able install latest version of any program and need some older (e.g. PHP 5.6.1 won’t work and you need install at least 5.6.0 and getting your work done).

As you know all brew formulas are GIT repos, you can swith to older version easly:

$ cd /usr/local/Library/Taps/homebrew/homebrew-php/Formula
$ git log --pretty="%h - %s" -10
71b2069 - Update to PHP 5.5.18
b8aeb54 - Use homebrew's openssl for IMAP
f0d721a - php56: improve phpdbg logic
0dc3f1c - Update to PHP 5.6.1
908fedd - Update to Blitz 0.8.12
4801697 - Updates formula for WP CLI to version 0.17.0
00560f3 - Upgrade php*-swoole to 1.7.5
8cbd369 - Updated PHP_CodeSniffer
a81eba6 - update pecl_http to 2.1.2
6a88856 - Add HEAD url for composer

Then just switch

$ git checkout 908fedd

And then run brew install php56 and older version PHP will be installed. Procedure can be used for any formulas.

#brew #osx #php56

5. 10. 2014

Hardcore Simple Events Dispatcher for PHP

Hardcore simple events for PHP with filter, prioritizing, removing handlers and stop propagation. It’s even simpler then my previous version https://github.com/OzzyCzech/events.

<?php
/**
 * Hardcore simple events for PHP. 
 *
 * @author Roman Ozana <ozana@omdesign.cz>
 */

/** @var array $events */
$events = [];

/**
 * Return listeners
 *
 * @param $event
 * @return mixed
 */
function listeners($event) {
	global $events;
	if (isset($events[$event])) {
		ksort($events[$event]);
		return call_user_func_array('array_merge', $events[$event]);
	}
}

/**
 * Add event listener
 *
 * @param $event
 * @param callable $listener
 * @param int $priority
 */
function on($event, callable $listener = null, $priority = 10) {
	global $events;
	$events[$event][$priority][] = $listener;
}

/**
 * Trigger only once.
 *
 * @param $event
 * @param callable $listener
 * @param int $priority
 */
function once($event, callable $listener, $priority = 10) {
	$onceListener = function () use (&$onceListener, $event, $listener) {
		off($event, $onceListener);
		call_user_func_array($listener, func_get_args());
	};

	on($event, $onceListener, $priority);
}

/**
 * Remove one or all listeners from event.
 *
 * @param $event
 * @param callable $listener
 * @return bool
 */
function off($event, callable $listener = null) {
	global $events;
	if (!isset($events[$event])) return;

	if ($listener === null) {
		unset($events[$event]);
	} else {
		foreach ($events[$event] as $priority => $listeners) {
			if (false !== ($index = array_search($listener, $listeners, true))) {
				unset($events[$event][$priority][$index]);
			}
		}
	}

	return true;
}

/**
 * Trigger events
 *
 * @param $event
 */
function trigger($event) {
	$args = func_get_args();
	$event = array_shift($args);

	foreach ((array)listeners($event) as $listener) {
		if (call_user_func_array($listener, $args) === false) break; // return false; // will break
	}
}

/**
 * Pass variable with all filters.
 *
 * @param $event
 * @param null $value
 * @return mixed|null
 */
function filter($event, $value = null) {
	$args = func_get_args();
	$event = array_shift($args);

	foreach ((array)listeners($event) as $listener) {
		$args[0] = $value;
		$value = call_user_func_array($listener, $args);
	}

	return $value;
}

// ---------------------------------------------------- aliases ---------------------------------------------------- //

/**
 * Trigger an action.
 *
 * @param $event
 * @return mixed
 */
function action($event) {
	return call_user_func_array('\trigger', func_get_args());
}

/**
 * @param $event
 * @param callable $listener
 * @param int $priority
 */
function add_action($event, callable $listener, $priority = 10) {
	on($event, $listener, $priority);
}

/**
 * @param $event
 * @param callable $listener
 * @param int $priority
 */
function add_filter($event, callable $listener, $priority = 10) {
	on($event, $listener, $priority);
}

Download here: https://gist.github.com/OzzyCzech/fa03b06b8dd12b0bc570

#php #events

28. 9. 2014

Getting GitHub latest release URL

Do you need Download Latest Version button? Try follow PHP code:

function getLatestTagUrl($repository, $default = 'master') {
  $file = @json_decode(@file_get_contents("https://api.github.com/repos/$repository/tags", false,
    stream_context_create(['http' => ['header' => "User-Agent: Vestibulum\r\n"]])
  ));
  return sprintf("https://github.com/$repository/archive/%s.zip", $file ? reset($file)->name : $default);
}

echo getLatestTagUrl('OzzyCzech/vestibulum');
// will return https://github.com/OzzyCzech/vestibulum/archive/v0.2.1.zip

#php #github #tip

1 2 88 89